Вузляны

Вядомыя выхадцы:

8 кастрычнiка 1941 года у Вузлянах было расстраляна 375 мiрных жыхароў яўрэйскай нацыянальнасцi.
Спіс расстраляных па даных Ісака Лазаравіча Слабадэра:

Азярыцкі Меся, кравец
Барон Гіра, сельская гаспадарка
Барон Хіся
Бернштэйн Авром-Хаім, настаўнік, бухгалтар
Бернштэйн Лейба, уладальнік малатарні
Верабейчык Азрыіл, шавец
Верабейчык Лейба, сельская гаспадарка
Верабейчык Райхл, нарыхтоўшчык
Верабейчык Шэнсе, шавец
Верабейчык Шымон, сельская гаспадарка
Гантман Арс, работнік сельпо
Гантман Лейзер, работнік сельпо
Гантман Эля, сельская гаспадарка
Гебеліў Лейба, сталяр
Голуб Давід, сельская гаспадарка
Голуб Ешнс, сельская гаспадарка
Голуб Мейсе, уладальнік крупадзёркі
Голуб Мота, кравец
Голуб Цалке, сельская гаспадарка
Голуб Якаў, муляр-шкляр
Гурэцкі Мошэ-Мер, кравец
Дукорскі Ейне, шавец
Дукорскі Шолам, шавец
Дукорскі Шымон, шавец
Зарын Гірш, сельская гаспадарка
Зарын Іге, сельская гаспадарка
Кац Алба, аптэкар
Крупіцкая Маша, акушэрка
Крупіцкі Зяма, фельчар
Кучэльмон Бул, шапачнік
Любецкі Холя, сельская гаспадарка
Мазель Берл, сельская гаспадарка
Меламед Зовел, сельская гаспадарка
Навасельскі Іге, пячнік
Окунь Якаў, каваль
Палей Хаім, сельская гаспадарка
Паскоў Шмул, сталяр
Рапапорт Авром, сельская гаспадарка
Рапапорт Евель, сельская гаспадарка
Рахманчык Герц
Рахманчык Шмерл, сельская гаспадарка
Рытэнбанд Давід
Рызенгауз Бейла, сельская гаспадарка
Рызенгауз Віта, сельская гаспадарка, уладальнік малацілкі
Ротштэйн Шмеэ, сельская гаспадарка
Рубенчык Ешэ, работнік сельпо
Рубенчык Мор, ну-ну
Рубін Арон, бухгалтар
Рубін Якаў, настаўнік
Рубінчык Давід, ну-ну
Рубіц Сімка, торнік
Русінаў Герм, пячнік-муляр
Русінаў Хаім-Веле, каваль
Свірноўскі Давід, работнік сельпо
Свірноўскі Сала, шавец
Свірноўскі Шмерл, сельская гаспадарка
Струкач Давід, сельская гаспадарка
Струкач Муля, сельская гаспадарка
Туркельмон Ешэ, сельская гаспадарка
Уцсю Лейба, кравец
Фрыд Лейба, цырульнік
Фрыдлянд Зяма, шавец
Фукс Гірш, футроўшчык, кушнер
Фукс Эля, футроўшчык, кушнер
Халяўскі Лейба, сельская гаспадарка
Хідрыцкі Мойшэ
Цырлін Янкаў-Лейба, сталяр
Цырынскі Хаім, сельская гаспадарка
Цэнцыпер, аптэкар
Чарно Бейнес, сельская гаспадарка
Чарно Мендзель, сельская гаспадарка
Шапіра Хаім, шапачнік
Школьнік Бер, мяснік
Школьнік Якаў, мяснік
Шнейдзер (сям’я), уладальнік крупадзёркі
Яфротка Хацке, пячнік